top of page

Privacybeleid

Deze website met webshop is door Je innerlijke Weg met de grootste zorg samengesteld. Je innerlijke Wereld kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.
De website met webshop www.jeinnerlijkewereld.be wordt beheerd door zaakvoerster Marleen Stillaert.

Deze privacyverklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Je innerlijke weg gegevens van jou verwerken. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Je innerlijke weg jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Je innerlijke weg beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens.

 

1. Bescherming Persoonsgegevens

Bestellen op www.jeinnerlijkeweg.be sta je als klant uitdrukkelijk toe dat je gegevens verwerkt worden. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens de bestelling of bij het downloaden van het e-book of bij het maken van een afspraak.
Wanneer je ervoor kiest om je te registreren op de website, worden je persoonsgegevens bijgehouden tot op het ogenblik je ervoor kiest om je gegevens te verwijderen.

Je innerlijke weg zal je persoonsgegevens niet overmaken aan derden. Je kan ten allen tijde je gegevens inkijken en laten aanpassen of verwijderen.

 

2. Het gebruik van cookies

De website met webshop van Je innerlijke weg maakt gebruik van zogenaamde cookies, dit zijn kleine stukjes informatie die naar je browser gestuurd worden, zodat we terugkomende gebruikers kunnen identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat je jezelf voortdurend kenbaar moet maken en staat Je innerlijke wereld toe om je een persoonlijke versie van de website aan te bieden.

Je innerlijke wereld verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. De enige gegevens die worden verzameld, zijn de gegevens die jij zelf verzendt bij plaatsen van een bestelling of het aanmelden voor de nieuwsbriefn het e-book of bij het maken van een afspraak.

Het staat je vrij om je computer zodanig in te stellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Het kan zijn dat je in dat geval bepaalde onderdelen van de website met webshop niet, of slechts gedeeltelijk kan raadplegen. Mocht dit het geval zijn, vragen wij je met ons contact op te nemen via info@jeinnerlijkewereld.be zodat je bestelling alsnog verwerkt kan worden.

 

3. Veiligheid

Als wij je gegevens ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingsmethoden die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.

 

4. Communicatie per post

Als je je postadres via het web meedeelt, zullen wij dit alleen gebruiken om informatie of bestellingen te bezorgen die je hebt aangevraagd.

 

5. Communicatie via telefoon

Als je ons je telefoonnummer via het web meedeelt, zullen wij je alleen telefonisch of via tekstbericht contacteren als dit nodig is om je te informeren over vragen of bestellingen of afspraken die je aangevraagd hebt.

 

6. Communicatie via e-mail

Als je ons je e-mailadres via het web meedeelt, dan kan je enkel via e-mail gecontacteerd worden met informatie over onze producten en diensten indien je hiervoor de expliciete toestemming hebt gegeven bij je bestelling, of rechtstreeks aanmelden op de nieuwsbrief.
Je kan je ten allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief door helemaal onderaan in de email te klikken op ‘uitschrijven’.

 

7. De Robinson-lijst

Als je van geen enkel bedrijf nog mailings nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

Telefonisch op het gratis nummer: 0800-91 886;
Per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel;
Online: www.robinsonlist.be


Als je vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@jeinnerlijkeweg.be

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij je contacteren alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.
Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden en bieden wij hen de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. 

 

Je innerlijke weg respecteert de privacy van al de gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Je innerlijke weg. U dient zich ervan bewust te zijn dat Je innerlijke weg niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Overeenkomstig de Privacywet van 06-06-2016, in voege op 25-05-2018  tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, delen wij u volgende informatie mee.

Je innerlijke weg gebruikt uw klantgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt: namelijk het zo goed mogelijk verstrekken van informatie omtrent aanbiedingen en nieuwe producten. Nadat u het account heeft aangemaakt komt u automatisch op onze mailinglijst te staan. Gemiddeld 12 x per jaar ontvangt u onze nieuwsbrief met nieuws en aanbiedingen over onze behandelingen. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden via de link in de nieuwsbrief of vragen om te schrappen per mail/brief/mondeling.

Je innerlijke weg verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal enkel uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden verwerken.

Overeenkomstig het bovenstaande zal Je innerlijke weg geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet.

U heeft ten allen tijde het recht uw persoonsgegevens in te kijken / te veranderen en rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepassing zijn. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door het sturen van uw eventuele vragen. Dit kan via e-mail naar info@jeinnerlijkeweg.be

 

ONS GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Je innerlijke weg of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Uw persoonsgegevens worden door Je innerlijke weg verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Opvolgen behandeling per cliënt. Doel: behandelingsverslag bijhouden. Drager: papier-documenten. Opslag: beveiligde ruimte met alarminstallatie. Duur van opslag: 5 jaar

  • Lijst van abonnees op nieuwsbrief. Doel: Ontvangen informatie nieuwe workshops, programma’s, lessen, nieuws. Drager:email. Opslag: Mailchimp (GDPR-compliant). Duur van opslag: tot opzegging

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzend, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Je innerlijke weg of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw apparaat worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Je innerlijke weg of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en op de mogelijkheden van deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt en die wij op die moment nog in ons bezit hebben. U kan uw persoonsgegevens opvragen via e-mail: info@jeinnerlijkeweg.be

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:Je innerlijke weg
Maatschappelijke zetel:
Marleen Stillaert
Dalweg 43
3300 Tienen
BELGIË
BTW BE0500905921
info@jeinnerlijkeweg.be

bottom of page